Κατηγορίες Ιστοσελίδων 16-19

Ψηφιακές Πλατφόρμες/ αποθετήρια και βιβλιοθήκες ψηφιακών πηγών Ιστοσελίδες / Ιστολόγια συγγραφέων Παιδικές / Εκπαιδευτικές / ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες / πλατφόρμες Ηλεκτρονικά πολιτιστικά περιοδικά / Περιοδικά ποικίλης ύλης/ εφημερίδες