Κοινωνικά δίκτυα βιβλίων

3. Κοινωνικά δίκτυα βιβλίων

Όνομα

Ηλεκτρονική διεύθυνση

Book Trolls.gr &

http://booktrolls.gr/ & https://www.facebook.com/BookTrollsGr-793019530765010/

Bookia.gr

http://www.bookia.gr/

So little sleeping and so much reading

http://www.somuchreading.com/

Watt Pad

https://www.wattpad.com/