Ψηφιακές Εκδόσεις / βιβλιοθήκες/ κείμενα

10. Ψηφιακές Εκδόσεις / βιβλιοθήκες/ κείμενα

 
Όνομα Ηλεκτρονική διεύθυνση
Bibliotheque http://www.bibliotheque.gr/index.php
Easy witer http://www.easywriter.gr/ebooks/free
Edition Romiosini/ Freai Universität Berlin http://bibliothek.edition-romiosini.de/user/setLocale/el_GR?source=%2F
Αρχίγραμμα https://arxigramma.wordpress.com/
Βορειοδυτικές Εκδόσεις http://voreiodytikes.blogspot.gr/
Εκδόσεις Δήγμα http://ekdoseis-digma.gr/
Εκδόσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης https://publications.europa.eu/el/home
Εκδόσεις Σαΐτα http://www.saitapublications.gr/
Χίμαιρες https://chimeres.info/