Ψηφιακές Πλατφόρμες/ αποθετήρια και βιβλιοθήκες ψηφιακών πηγών

16. Ψηφιακές Πλατφόρμες/ αποθετήρια και βιβλιοθήκες ψηφιακών πηγών Όνομα Ηλεκτρονική διεύθυνση 24 γράμματα http://www.24grammata.com/ Academia https://www.academia.edu/ Consumes Classroom http://www.consumerclassroom.eu/el EKEBI- Τράπεζα δεδομένων http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=299 E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο Πανεπιστημίου Κρήτης http://elocus.lib.uoc.gr/?lang=el Europeana https://www.europeana.eu/portal/el Fairead https://fairead.net/faq-fairead-gr Greek Document https://fdocument.org/ Google Books https://books.google.gr/?hl=el Live pedia   http://www.livepedia.gr/index.php/Live-Pedia.gr:%CE%A3%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC Open Achives http://www.openarchives.gr/ Opencourses.auth https://opencourses.auth.gr/ Peri-grafis.com http://ww38.peri-grafis.com/ Readingwriting texts   http://readingandwritingtexts.pbworks.com/w/page/12061497/FrontPage Rebelnet.gr http://www.rebelnet.gr/ Search Culture https://www.searchculture.gr/aggregator/portal/ Slideshare … Continue reading Ψηφιακές Πλατφόρμες/ αποθετήρια και βιβλιοθήκες ψηφιακών πηγών