Κατηγορίες Ιστοσελίδων

 

 

Στο μενού με τίτλο Βάση Δεδομένων υπάρχουν όλες οι κατηγορίες των ιστοσελίδων της βάσης δεδομένων

Οι κατηγορίες των ιστοσελίδων που μπορείτε να βρείτε στο μενού είναι οι ακόλουθες δεκαεννέα (19):

1. Ηλεκτρονικά περιοδικά κριτικής και λογοτεχνίας

2. Ιστολόγια  λογοτεχνίας και λογοτεχνικών σκέψεων

3. Κοινωνικά δίκτυα βιβλίων

4. Ηλεκτρονικά περιοδικά / ιστοσελίδες/ ιστολόγια για την ποίηση

5. Ιστολόγια / Ιστοσελίδες / περιοδικά κριτικής / λογοτεχνίας / πολιτιστικά ιστολόγια

6. Ιστότοποι πληροφοριακού υλικού και ψηφιακού περιεχομένου/ βάσεις αναζήτησης

7. Ιστότοποι on line δημιουργικής γραφής

8. Ηλεκτρονικές/ ψηφιακές βιβλιοθήκες

9. Ιστολόγια / ιστοσελίδες / συγγραφέων παιδικής λογοτεχνίας

10. Ψηφιακές Εκδόσεις / βιβλιοθήκες/ κείμενα

11. Ιστολόγια / Ιστοσελίδες / περιοδικά κριτικής /  εκδοτικών οίκων

12. Παιδικές ιστοσελίδες/ ιστολόγια/  περιοδικά/ εφημερίδες

13. Ιστοσελίδες/ Ιστολόγια / περιοδικά:  εκπαιδευτικού χαρακτήρα και εκπαιδευτικών

14. Ιστοσελίδες/ Ιστολόγια αφιερώσεων συγγραφέων / αποφθεγμάτων / αποσπασμάτων/

15. Ιστολόγια/  Ιστοσελίδες έντυπου και ηλεκτρονικών  λογοτεχνικών περιοδικών /Ψηφιοποιημένα τεύχη έντυπων περιοδικών/ Ηλεκτρονικά ευρετήρια συγγραφέων

16. Ψηφιακές Πλατφόρμες/ αποθετήρια και βιβλιοθήκες ψηφιακών πηγών

17. Ιστοσελίδες / Ιστολόγια συγγραφέων

18. Παιδικές  / Εκπαιδευτικές / ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες / πλατφόρμες

19. Ηλεκτρονικά  πολιτιστικά περιοδικά / Περιοδικά ποικίλης ύλης/ εφημερίδες

Η ταυτότητα του ιστοχώρου

Στον συγκεκριμένο ιστοχώρο δημοσιεύονται τα αποτέλεσματα της μεταδιδακτορικής έρευνας με θέμα «Η λογοτεχνία στο διαδίκτυο: καταγραφή και αξιοποίησή της στην εκπαίδευση», η οποία εκπονήθηκε στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Α.Π.Θ. και χρηματοδοτήθηκε από την Επιτροπή Ερευνών του Α.Π.Θ. στο πλαίσιο του έργου «Υποτροφίες Αριστείας 2015». Συγκεκριμένα,φιλοξενείται μια βάση δεδομένων στην οποία εγγράφονται ελληνικοί υπερσύνδεσμοι που σχετίζονται με τη λογοτεχνία, την ανάγνωση και τη λογοτεχνική εκπαίδευση. Ο ιστοχώρος απευθύνεται σε ερευνητές και αναγνώστες που ενδιαφέρονται για την ελληνική λογοτεχνική παραγωγή αλλά και σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι μπορούν να αξιοποιήσουν εκπαιδευτικά το σχετικό υλικό.